amazon

Anubhavam - Malayalam film song and Lyrics

Anubhavam Malayalam film

Music:A.T.Ummar


Vakapoo maram choodum song Lyrics

Vakapoo maram choodum varilam
Poo Kulakkullil
Vadakkoru muri eduthu vadakkan thennal
Pandoru vadakkan thennal

Vathilil vannethiya nokkiya
vasanatha panchamipennin
Valakilukkam kettu kori tharichu ninnu
Thennal tharichu ninnu
Viral njodichu vilicha neram
Viral tharichaval arikil vannu
Vidhuvadhanayayi vivashayayaval othungi ninnu
Nanam kunugi ninnu (vakapoo maram)

Tharala hridhaya vikara lolan
Thennal avalude chodi mukarnnu
Thanuvanir thala shayyayil thanu thalarnnu veenu
Thammil punarnnu veenu
Pulari vannu vilicha neram avanunarnnonnavale Nokki
Avaladuthillakale engo maranju poyi
Thennal parannu poyi (vaka poo maram)

No comments:

Post a Comment